Masáže, zábaly, infrasauna.

MASÉRSKY SALÓN - Kinga BARTA MAJOROŠ

Masérsky salón zahájil svoju činnosť dňa 16.01.2012. Po úpravách priestorov a splnení legislatívnych požiadaviek mu bol udelený štatút "chránené pracovisko" od 15.06.2012.

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou) alebo NÁHRADNÝM PLNENÍM. V praxi to znamená, zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov a bol mu uznaný štatút chráneného pracoviska príslušným úradom ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny).

V zmysle zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok).

Využitím náhradného plnenia usporíte 0.1 násobok celkovej ceny práce za každého jedného zdravotne postihnutého občana (vyžadovaného zo zákona) naproti pokute ktorú musíte zaplatiť štátu. Zakúpením našich služieb môžete poskytnúť svojim zamestnancom benefit vo forme nadštandardnej starostlivosti o zamestnanca čím si posilníte svoju pozíciu zamestnávateľa.


Ďalšie informácie získáte na tel. +421 905 73 43 39 alebo na info@masazlc.sk. Pokiaľ budeme môcť radi Vám odpovieme.

RSS na www.masazlc.sk Overiť CSS! [Valid RSS] Valid HTML 4.01 Transitional

©2012 Všetky práva vyhradené pre Masérsky salón - Kinga BARTA MAJOROŠ web@masazlc.sk